Ako často...

Lehoty pravidelných OPaOS (revízií)

 

Lehoty pravidelných OPaOS elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosferickej elektriny podľa vonkajších vplivov a prostredia

Vonkajšie vplyvy STN 33 2000-5-51

Druh prostredia STN 33 0300

Lehota(roky)

AA4

základné

5

AA5

normálne

5

AA1 až AA3

studené

3

AA6

horúce

3

AB s relatívnou vlhkosťou trvalo trvalo nad 80%

vlhké

3

AD3 až AD8

mokré

1

AF3

so zvýšenou koróznou agresivitou

3

AF4

s extrémnou koróznou agresivitou

1

AE5 až AE6

prašné s nehorľavým prachom

3

AG2, AG3, AH2, AH3

s otrasmi

2

AL2

s biologickými škodcami

3

BE2

pasívne s nebezpečenstvom požiaru

2

BE3

pasívne s nebezpečenstvom výbuchu

2

AA7, AB7, AD3,AD4,AE4,AF2,AN3

vonkajšie

4

AD2,AN2

pod prístreškom

4

 

 

 

Lehoty pravidelných OPaOS systému ochrany pred bleskom

Hladina ochrany

Vizuálna kontrola [ rok ]

Úplna revízia [ rok ]

Kritické systémy uplnej revízie [ rok ]

I a II

1

2

1

III a IV

2

4

1

 

 

 

Lehoty pravidelných OPaOS elektrického ručného náradia

Skupina

Náradie triedy ochrany

OPaOS najmenej raz za

A

I

6

II a III

12

B

I

3

II a III

6

C

I

2

II a III

3

 

 

Lehoty pravidelných OPaOS elektrických spotrebičov

Skupina elektrických spotrebičov

Spotrebiče držané v ruke

Prenosné spotrebiče

Neprenosné pripevnené spotrebiče

OP a OS

OP a OS

OP a OS

A

vždy před ich vydaním užívateľovi

B

1 x za 3 mesiace

1 x za 3 mesiace

1 x za 6 mesiacov

C

1 x za 6 mesiacov

1 x za 12 mesiacov

Podľa STN 33 1500

D

1 x za 12 mesiacov

1 x za 12 mesiacov

Podľa STN 33 1500

E

1 x za 12 mesiacov

1 x za 24 mesiacov

Podľa STN 33 1500

 

 

ROZDELENIE SKUPÍN ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV

A

spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu užívateľovy

B

spotrebiče používané vo vonkajšom priestore (stavby, poľnohospodárske práce)

C

spotrebiče používané pri priemyselnej a remeselnej činnosti

D

spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, hotely)

E

spotrebiče používané při administratívnej činnosti

 

Related Articles

 

Ing. Andrej Surovčík
Rastislavova 121/243
951 41  Lužianky

prevádzka:
Ing.Andrej Surovčík, Bošáca -Zabudišová
okr. Nové Mesto nad Váhom
tel: 0917 629 096
E-mail:surovcik@reviznytechnik.sk

 

E-mail:office@reviznytechnik.sk
Mobilný telefón:     0917 629 096
Web:http://www.reviznytechnik.sk

FOTOVOLTAIKA PROJEKTOVANIE REVÍZIE
Free Joomla! templates by Engine Templates