Vitajte na REVIZNYTECHNIK.SK

Ponúkame Vám

Zaisťujeme odborné prehliadky a odborné skúšky takzvané revízie elektrických zariadení do 1000V vrátane bleskozvodov pre objekty bez nebezpečensta aj s nebezpečenstvom výbuchu v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. podľa nasledujúcich noriem STN 33 1500, STN 33 2000-6 ,,STN 33 1600, STN 33 1610, STN EN 60204-1 , STN 33 2000-5-51 , STN 33 2000-4-41 , STN 33 2000-7-701 , STN EN 60974-4

Všetka naša činnosť podlieha aktuálnym zákonom a normám platným v Slovenskej republike : Andrej Surovčík je držiteľom osvedčenia vydaného Technickou inšpekciou v Nitre, ktoré oprávnuje vykonávať odborné prehliadky a skúšky vyhradených elektrických zariadení na celom území Slovenska.