AKO ČASTO

Lehoty pravidelných OPaOS (revízií)

 

Lehoty pravidelných OPaOS elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosferickej elektriny podľa vonkajších vplivov a prostredia
Vonkajšie vplyvy STN 33 2000-5-51 Druh prostredia STN 33 0300 Lehota(roky)
AA4 základné 5
AA5 normálne 5
AA1 až AA3 studené 3
AA6 horúce 3
AB s relatívnou vlhkosťou trvalo trvalo nad 80% vlhké 3
AD3 až AD8 mokré 1
AF3 so zvýšenou koróznou agresivitou 3
AF4 s extrémnou koróznou agresivitou 1
AE5 až AE6 prašné s nehorľavým prachom 3
AG2, AG3, AH2, AH3 s otrasmi 2
AL2 s biologickými škodcami 3
BE2 pasívne s nebezpečenstvom požiaru 2
BE3 pasívne s nebezpečenstvom výbuchu 2
AA7, AB7, AD3,AD4,AE4,AF2,AN3 vonkajšie 4
AD2,AN2 pod prístreškom 4

 

 

 

Lehoty pravidelných OPaOS systému ochrany pred bleskom
Hladina ochrany Vizuálna kontrola [ rok ] Úplna revízia [ rok ] Kritické systémy uplnej revízie [ rok ]
I a II 1 2 1
III a IV 2 4 1

 

 

 

Lehoty pravidelných OPaOS elektrického ručného náradia
Skupina Náradie triedy ochrany OPaOS najmenej raz za
A I 6
II a III 12
B I 3
II a III 6
C I 2
II a III 3

 

 

Lehoty pravidelných OPaOS elektrických spotrebičov
Skupina elektrických spotrebičov Spotrebiče držané v ruke Prenosné spotrebiče Neprenosné pripevnené spotrebiče
OP a OS OP a OS OP a OS
A vždy před ich vydaním užívateľovi
B 1 x za 3 mesiace 1 x za 3 mesiace 1 x za 6 mesiacov
C 1 x za 6 mesiacov 1 x za 12 mesiacov Podľa STN 33 1500
D 1 x za 12 mesiacov 1 x za 12 mesiacov Podľa STN 33 1500
E 1 x za 12 mesiacov 1 x za 24 mesiacov Podľa STN 33 1500

 

 

ROZDELENIE SKUPÍN ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV
A spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu užívateľovy
B spotrebiče používané vo vonkajšom priestore (stavby, poľnohospodárske práce)
C spotrebiče používané pri priemyselnej a remeselnej činnosti
D spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, hotely)
E spotrebiče používané při administratívnej činnosti